Nieuws

Kleuterschool SJKS

Kleuterschool ook gesloten

26 maart

Beste ouder van een kleutertje,

De overheid stuurt over het openhouden van onze (kleuter)scholen zeer verwarrende communicatie de wereld in. Zij laten de beslissing over het al dan niet openhouden van onze kleuterscholen aan ons over. Daarom hebben we met alle schoolbesturen van onze scholengemeenschap in Sint-Niklaas een grondig debat gevoerd en een besluit genomen dat geldt voor al de scholen van onze groep.

Dat besluit is het volgende:  Ondanks eerdere communicatie die deed vermoeden dat onze kleuterscholen open zouden blijven tijdens de zgn. paaspauze GAAN VOLGENDE WEEK ONZE KLEUTERSCHOLEN DICHT.

We zien volgende reden om dit besluit te nemen:
• De stad Sint-Niklaas kleurt momenteel rood wat betreft de corona-besmettingen. De stad staat daardoor op de lijst van de verhoogde waakzaamheid.
• Onze kleuterleerkrachten staan in de vuurlinie van de besmettingen. Dat merken we aan de vele sluitingen die zich in onze scholengemeenschap voordoen: de voorbije weken zijn maar liefst vijf kleuterscholen volledig dicht geweest omwille van een te veel aan coronabesmettingen bij het personeel.
• We vinden het bijzonder moeilijk om een onderscheid in behandeling te maken tussen de leerkrachten van de kleuterschool en de leerkrachten van de lagere school.
• Wij worden hierin gesteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Er wordt wel in noodopvang voorzien. Hierbij gelden dezelfde afspraken als voor de noodopvang in de lagere school, m.n.:

  1. Wij rekenen erop dat iedere ouder zijn verantwoordelijkheid opneemt en op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de opvang van de kinderen.
  2. De opvang die de school voorziet, is wel degelijk een beperkte NOODOPVANG die bedoeld is voor kleuters waarvan de ouders werken in één van de cruciale sectoren of de ouders niet kunnen telewerken.
  3. De kinderen in de opvang worden zo veel als mogelijk in vaste groepen ingedeeld. ALS 1 VAN DEZE KINDEREN POSITIEF ZOU TESTEN, BLIJFT HEEL DE BUBBEL THUIS!!!
  4. Zo veel als mogelijk worden de kinderen buiten opgevangen, uiteraard rekening houdende met de weersomstandigheden. Gelieve dan ook uw kind van gepaste kledij te voorzien.
  5. Zieke kinderen blijven sowieso thuis.

Afspraken opvang
• De buitenschoolse opvang blijft gegarandeerd met dezelfde uurregeling:

Vanaf 8 uur tot 15.45 uur (op woensdag tot 12 uur) zorgt de school voor opvang:

o Volledige dag:
▪ Brengen tussen 8 uur en 8.25 uur
▪ Ophalen tussen 15.30 uur en 15.45 uur
o Halve dag:
▪ Brengen tussen 8 uur en 8.25 uur OF brengen tussen 12.50 uur en 13.10 uur
▪ Ophalen tussen 11.40 uur en 12 uur OF ophalen tussen 15.30 uur en 15.45
uur
• Ouders zorgen zelf voor een lunchpakket en een tussendoortje.

Belangrijk:
• Beide ouders bezorgen een werkattest waaruit blijkt dat zij
o in één van de cruciale sectoren werken
o of dat telewerken niet mogelijk is.

Nog dit:
• Ouders die een attest “tijdelijke werkloosheid” voor hun werkgever nodig hebben, sturen een mail naar het secretariaat. Dit formulier wordt dan zo snel mogelijk opgemaakt en bezorgd.
o Mailadres secretariaat: karin.cortebeeck@sjks.be

Wie gebruik wil maken van deze noodopvang, laat dit zo snel mogelijk weten op 03 780 71 65 of karin.cortebeeck@sjks.be, zodat we ons goed kunnen organiseren.

Nogmaals bedankt voor het begrip en de medewerking! En onze excuses voor deze late mededeling.

Naast het aspect van veiligheid en gezondheid, menen wij op deze manier ook transparent en eenduidig te communiceren zodat verdere verwarring vermeden wordt.

Namens de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Zuid:
Riggy Van de Wiele, voorzitter
Chris De Bock, ondervoorzitter
Johan Vercauteren, directeur-coördinatie

Names SJKS:
Luc Braem

Samenvatting:
Volgende week: ook de kleuterscholen gesloten.
Er is noodopvang.
Voor de noodopvang: een attest is nodig!
Meer info nodig? Bel ons : 03 780 71 65

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Collegestraat 31

9100 Sint-Niklaas

België