Inschrijven

Kleuterschool SJKS

Inschrijven

Vanaf donderdag 23 mei 2024 om 9u: vrije inschrijvingen.

Inschrijven mogelijk voor IEDEREEN. Er wordt geen rekening gehouden met indicator en niet-indicator leerlingen. Enkel chronologie telt.

Op de eerste dag van deze periode 

Ingang enkel via de poort Collegestraat 31. Binnen wordt een lijst klaargelegd.

De directeur of een medewerker legt deze lijst persoonlijk klaar.

Ouders noteren hun naam op deze lijst. Wachtende ouders respecteren de chronologie en zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de lijst.

De inschrijvingen starten op het secretariaat van de basisschool.

De inschrijvingen gebeuren chronologisch volgens de gegevens die genoteerd werden op de lijst. ENKEL deze lijst wordt aanvaard!

Ouders krijgen na inschrijving de boodschap: inschrijving gerealiseerd of niet-gerealiseerd,  dus wachtlijst.

Op het einde van het schooljaar krijgen de ouders die het bericht van een uitgestelde inschrijving (wachtlijst) kregen, een bericht (brief/e-mail/telefonisch) waarin wordt gemeld of hun inschrijving al dan niet nog kan gerealiseerd worden.

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Collegestraat 31

9100 Sint-Niklaas

België